Over het project:

Op donderdag 19 maart 2015 organiseren wij het seminar NIES, VOOR:BEELDEND (NIES = Netwerk, Inspiratie, Educatie en Samenwerking). Het NIES seminar is bedoeld om te inspireren, informeren, om studenten, docenten en professionals in het werkveld samen te brengen en kennis te delen. We werpen een blik op de toekomst van het vak docent beeldende kunst, maar kijken ook naar de inhoudelijke kant van het docentschap en buiten de grenzen van het onderwijs, het creatief ondernemerschap. We nodigen kunstenaars, oud docenten, filosofen en wetenschappers uit om lezingen en workshops te geven binnen hun specialisatie om zo onze studenten en docenten te inspireren: een gevarieerd programma op informele manier.

Binnen de NHL werkt de opleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan een nieuw curriculum. Er zijn drie focuspunten binnen de opleiding waarmee we ons profileren, artistiek, educatie en onderzoek. Bij het ontwikkelen van deze focuspunten kijken we naar de huidige stand van zaken en trends binnen het beroepsveld. Een van de redenen waarom we dit symposium houden is om deze focuspunten aan te scherpen, kennis van buiten naar binnen te halen, onze opleiding te verbeteren en, actueel en toekomst bestendig te houden.

Sprekers:
Marike Hoekstra
Eric Voigt
Bouke Groen en Jerke Mulder
Hylke van Dijk
Wies Noest
Antine Zijlstra
Harmen de Hoop
Les and more

Titel: NIES (Netwerken, Inspiratie, Educatie en Samenwerken)
Opdrachtgever: NHL
jaar: 2015
Duur van Project: 6 maanden
Categorie: Evenementen, organisatie en studenten begeleiden

Foto’s door: Marc de fotograaf